Urząd Miasta Czarnków
Powróć do: strona główna

Edukacja


Placówki edukacyjne na terenie miasta Czarnków:

Przedszkole Miejskie w Czarnkowie nr 1 „Bajkowy Świat”
Przedszkole istnieje od 1948 r. W wyniku wzrastających potrzeb rozwijającego się miasta w 1965 r. wybudowano nowy budynek przedszkola przy ul. Wronieckiej – jest to główny budynek przedszkola, w którym funkcjonuje sześć oddziałów. Dodatkowo, przy ul. Rolnej mieści się budynek, w którym odbywają się zajęcia dla 3 oddziałów.
W roku szkolnym 2013/2014 przedszkole brało udział w projekcie ogólnopolskim „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, które stanowi odpowiedź na narastający problem otyłości wśród dzieci. Działania koncentrują się wokół zdrowego odżywiania, oraz bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia wśród dzieci.
http://przedszkole1.czarnkow.pl/


Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Czarnkowie
Przedszkole istnieje od 1978 r. W roku 2013 w placówce funkcjonowało osiem oddziałów 25-osobowych dla dzieci w wieku od 1 roku i 9 miesięcy do 6 lat, w tym jeden oddział żłobkowy. Jednostka zatrudnia 20 nauczycieli, 2 pracowników administracyjnych i 21 pracowników obsługi. W Przedszkolu na bieżąco podejmowane są prace remontowe i modernizacje czyniące placówkę miejscem przyjaznym dzieciom.
Przedszkole promuje zdrowy styl życia uczestnicząc w licznych programach i projektach:
,, Ćwiczyć każdy może” (ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej), „Czyste powietrze wokół nas” (edukacja antytytoniowa), „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Mamo, Tato, wolę wodę”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Akademia Misia Haribo”.
http://www.przedszkole2.czarnkow.pl


Niepubliczne Przedszkole „Leśne skrzaty”
Niepubliczne przedszkole jest placówką prywatną, niezależną od działalności miasta Czarnków. Zapewnia ono edukację przedszkolną w trzech 18-osobowych oddziałach.
http://lesneskrzaty.com.pl/

 

Niepubliczny punkt przedszkolny Przystań ElfówSzkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnkowie im. Henryka SienkiewiczaW swej strukturze, oprócz pomieszczeń klasowych, szkoła posiada także bibliotekę, stołówkę i świetlicę. Szkoła mieści się w dwóch budynkach, które są w pełni przystosowane do potrzeb dzieci, w tym 6-latków.Szkoła brała udział w programie międzynarodowym Socrates Comenius, wpierającym współpracę ośrodków związanych z edukacją. W przypadku SP Nr 1 były to kontakty m.in. ze szkołami z Niemiec, Anglii, Norwegii i Hiszpanii.

Działają tu następujące organizacje:
Samorząd Szkolny,
Spółdzielnia Uczniowska „Gromada” – zajmująca się aktywizowaniem młodzieży w pracach pozalekcyjnych, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień (proorientacja zawodowa), wyrabianiem wśród młodzieży zmysłu organizacyjnego, gospodarności, poczucia odpowiedzialności i szacunku do pracy, wspólne wypracowywanie funduszu spółdzielni i rozporządzanie nim,
Harcerstwo,
Szkolna Kasa Oszczędności – realizująca m.in. ogólnopolski konkurs „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w banku spółdzielczym”, uczącego właściwego gospodarowania pieniędzmi,
Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie,
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,
Szkolny Klub Europejski.
więcej info na: http://www.jedynka.czarnkow.pl/ 

----------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie (z klasami gimnazjalnymi)Szkoła posiada m.in. bibliotekę, świetlicę oraz halę sportową, a ponadto funkcjonują tu także siłownia i sauna.
W SP2 prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne: SKS dla chłopców i dziewcząt, studio piosenki, koło fotograficzne, chemiczne, matematyczne, fizyczne, polonistyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne i dziennikarskie oraz zespół wokalny.
Bardzo pozytywną inicjatywą było utworzenie na stronie internetowej  Kącika Przedmiotowego, w którym uczniowie mogą znaleźć dodatkowe materiały do nauki.
 więcej info na: http://sp2.czarnkow.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie

 
 http://www.loczarnkow.info/

----------------------------------------------------------------------

Prywatny Zespół Szkół w CzarnkowiePrywatny Zespół Szkół w Czarnkowie jest szkołą prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej. 

 http://www.pzsczarnkow.edu.pl/ 

 ---------------------------------------------------

Zespół Szkół  im. Józefa Nojego w Czarnkowie

-------------------------------------------------

 Centrum Kształcenia Zawodowego 

 ----------------------------------------------

Zespół Szkół Leśnych w Goraju (w pobliżu miasta Czarnków)