Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Kierownictwo Urzędu

Skarbnik

Skarbnik: Mariusz Tadeuszak
tel. 067 255 27 23
e-mail: skarbnik@czarnkow.pl

Zadania i kompetencje Skarbnika Miasta

Skarbnik wykonuje zadania przypisane głównemu księgowemu miasta w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie budżetu, prowadzenia rachunkowości, sprawowania kontroli wewnętrznej, opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości miasta, prowadzenie księgowości finansowej oraz za sprawozdawczości budżetową i finansową.

  •  Do zadań skarbnika należy w szczególności:


1) koordynowanie realizacji zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych w procesie planowania budżetu i wieloletnich prognóz finansowych i rocznych planów finansowych jednostek;

2) przygotowywanie projektów budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i ich zmian oraz rocznych planów finansowych jednostek

3) kontrolowanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem budżetowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) ewidencja wykonania budżetu, stała kontrola stopnia realizacji budżetu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie rozliczenia należności i zobowiązań;

6) prowadzenie rachunkowości miasta;

7) kontrola sprawozdań jednostek budżetowych;

8) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych, bilansu miasta i bilansu skonsolidowanego, ich terminowe przekazywanie właściwym jednostkom, a także do publikacji;

9) opracowywanie dokumentacji opisującej przyjętą politykę rachunkowości w zakresie ewidencji księgowej budżetu;

10) dokonywanie kontroli finansowej;

11) nadzór nad prawidłowym dysponowaniem pozabudżetowymi środkami finansowymi;

12) przygotowywanie danych do przetargów na bankową obsługę gminy i kredyty;

13) kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu miasta, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych;

14) okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, ewidencja aktywów trwałych stanowiących mienie miasta;

15) organizowanie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  •  Skarbnik nadzoruje pracę Referatu Finansowego.

 

  •  W przypadku nieobecności skarbnika zastępstwo pełni zastępca skarbnika.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.