Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy Czarnków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.czarnkow.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Wójcik, promocja@czarnkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48672530225. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

Do budynku prowadzą 2 wejścia - jedno od ul. Rybaki (wejście A), drugie od Placu Wolności (wejście B).

WEJŚCIE A

Do wejścia A nie ma różnicy poziomów i wchodzimy do niego drzwiami rozsuwanymi, automatycznymi. Prowadzi ono do przestronnego wiatrołapu. W wiatrołapie pole manewru wynosi min. 200 x 500 cm. W wiatrołapie przed schodami występuje zmienna faktura w postaci wewnętrznych wycieraczek. Dalej do budynku prowadzą schody w górę (6 stopni) do kolejnych drzwi otwieranych na zewnątrz. Po przejściu wchodzimy na I poziom budynku (parter). Idąc dalej prosto, około 8m, po lewej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

Przy wejściu A, po prawej stronie, 5 m na wprost za wiatrołapem znajduje się winda. Winda wyposażona jest w podświetlany panel sterujący, poręcz i lustro. Kabina jest dobrze oświetlona. Winda posiada wizualny, udźwiękowiony i oznakowany w brajlu panel sterowania.

WEJŚCIE B

Od wejścia B, znajdującego się od strony ul. Rybaki, wiodą szerokie schody (10 stopni) oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi rozsuwane, automatyczne prowadzą do przestronnego wiatrołapu (200 x 500 cm). W wiatrołapie występuje zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek. Po przekroczeniu kolejnych drzwi wchodzimy na hol główny budynku, gdzie po skręcie w lewo, w odległości 6 m po przeciwnej stronie od wejścia znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje bez progów i barier architektonicznych na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodny ruch w obu kierunkach. Wyposażenie korytarzy w żaden sposób nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku.

Przed schodami zamontowano pasy uwagi, a stopnie schodów – pierwszy i ostatni – posiadają nakładki kątowe w kontrastowym żółtym kolorze.

Dodatkowo poręcze posiadają nakładki ze strzałkami wyznaczającymi kierunek ciągu komunikacyjnego, z nadrukiem: „ na górę” i „na dół”, także w alfabecie Braille’a.

Toalety znajdują się na każdej kondygnacji i oznakowane są widocznymi piktogramami. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, przy której zamontowano tabliczkę z wypukłym piktogramem i oznaczeniem w alfabecie Braille'a. W każdej toalecie zamontowano system wzywania pomocy. To rozwiązanie dla każdego, kto korzysta z toalety lub łazienki (w tym także dla osób z niepełnosprawnością) i potrzebuje wezwać pomoc. Zasada działania jest bardzo prosta. We wszystkich toaletach znajdują się urządzenia z  linką i przyciskiem. Pociągnięcie za linkę lub wciśnięcie przycisku włącza alarm. Alarm jest odbierany przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta Czarnków, którzy mają obowiązek udzielenia pomocy. Przycisk alarmowy lub linka są umieszczone w zasięgu ręki osoby korzystającej z toalety - odpowiednio nisko, aby osoba leżąca na podłodze mogła ich dosięgnąć. 

Na wyposażeniu budynku Urzędu Miasta Czarnków znajduje się także wózek inwalidzki – na parterze oraz dwa krzesła ewakuacyjne – na 1 i 2 piętrze.

Przed budynkiem od strony Placu Wolności wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Drzwi wejściowe do budynku oznaczone zostały piktogramami informującymi o: możliwości wejścia do urzędu z psem asystującym, możliwości wjazdu i poruszania się po budynku za pomocą wózka inwalidzkiego, możliwości wjazdu i poruszania się po budynku z wózkiem dziecięcym, urzędu dostępnego dla rodziców z małymi dziećmi, miejscu do karmienia piersią i przewijania dziecka oraz skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). 

Przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miasta Czarnków - od strony ul. Rybaki oraz od strony Placu Wolności zamontowano system wzywania asysty. Rozwiązanie ma pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami w dotarciu do budynku poprzez wezwanie pomocy.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, należy zgłosić taką potrzebę 3 dni wcześniej.

Jesteśmy urzędem przyjaznym także dla rodziców z małymi dziećmi. Na parterze budynku, na lewo od wejścia A, znajduje się kolorowy pokoik dla rodzica z dzieckiem wyposażony w wygodną kanapę i przewijak. Znajdują się tam również pampersy oraz mokre chusteczki. W pokoiku można nakarmić lub przewinąć dziecko.

W Biurze Obsługi Klienta zainstalowano pętlę indukcyjną - urządzenie do obsługi osób słabosłyszących. Na wyposażeniu urzędu znajduje się także zestaw przenośny do zastosowania w dowolnym miejscu, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Biuro Obsługi Klienta zostało oznaczone tabliczkami z wypukłym napisem oraz napisem w alfabecie Braille'a.

Stanowiska obsługujące klientów zostały wyposażone w ramki do podpisu. Wszystkie biura zostały wyposażony w jednolity system oznaczenia pokoi za pomocą tabliczek.  Informację z tabliczki można odczytać za pomocą alfabetu Braille’a, wypukłego druku powiększonego oraz kodu NFC.

W celu poprawy dostępności informacyjno – komunikacyjnej stanowiska urzędnicze zostały wyposażone w podkłady na biurko z nadrukowanymi zasadami redagowania pism zgodnymi ze standardami tworzenia informacji łatwej do czytania i zrozumienia. 

Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Czarnków zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Na pierwszym i drugim piętrze budynku zamieszczono plany ewakuacyjne. Dodatkowo numery pięter zostały oznaczone cyframi arabskimi.

W budynku Urzędu Miasta Czarnków zapewniono  informacje na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy i głosowy. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku Urzędu Miasta Czarnków zamontowano dźwiękowe, wizualne i dotykowe plany tyflograficzne z rozkładem pomieszczeń urzędu oraz legendą i opisami w alfabecie Braille’a.

W budynku Urzędu Miasta Czarnków skorzystać można z systemu nawigacyjno - informacyjnego. Znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego INTONAVI zostały zainstalowane nad drzwiami do budynku Urzędu Miasta Czarnków (wejście A i wejście B), przy toalecie dla niepełnosprawnych, przy Biurze Obsługi Klienta, na korytarzu na pierwszym i drugim piętrze oraz przy windzie na każdej kondygnacji budynku. System pomoże zlokalizować urząd i zorientować się w przestrzeni dzięki wgranemu opisowi.

Korzystanie z systemu możliwe jest poprzez smartfon albo tablet wyposażony w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0) lub moduł elektroniczny montowany do białej laski nazywany aktywatorem. Dostępne są bezpłatne aplikacje dla urządzeń pracujących z systemem operacyjnym IOS oraz Android. Można je pobrać odwiedzając internetowe sklepy z aplikacjami. Gdy użytkownik znajduje się w pobliżu budynku, aplikacja odczytuje komunikat kierujący do wejścia, a następnie głosowo przedstawia rozmieszczenie pomieszczeń wewnątrz.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.