Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Informacja o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 604/2024

BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu w 2024 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.1)) i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) oraz §12 i 13 uchwały nr XXIII/182/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 1 września 2020 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadania polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020.7612) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji do opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym, uwzględniając wysokość środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Czarnków, przyznaję dotacje dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu wg poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa organizacji/klubu

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Karate Shotokan w Czarnkowie na zadanie pn. „Rozwój i popularyzacja karate shotokan”.

29.900 zł

2.

Miejski Klub Sportowy „Steico Noteć Czarnków” na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia drużyn piłkarskich oraz organizacja i udział w zawodach”.

147.260 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” na zadanie pod nazwą „Uczniowski Klub Sportowy 2024”.

22.840 zł

§ 2. 

1. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, klub sportowy zobowiązany jest do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania, przy utrzymaniu procentowego udziału wkładu własnego.

2. Niedostarczenie aktualizacji kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o wysokości proponowanych środków równoznaczne będzie z rezygnacją klubu sportowego z realizacji zadania.

3. Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego nastąpi po złożeniu wymaganej aktualizacji.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Czarnków, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Czarnków.

źródło: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/1026314/Zarzadzenie-604_2024 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.