Urząd Miasta Czarnków

Informacja na temat umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r.

Miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych zostały wskazane przez Burmistrza Miasta Czarnków w zarządzeniu nr 553/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przewidzianych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r. (https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/967984/Zarzadzenie-553_2023).

Zgodę na umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w pasie drogowym należy uzyskać od właściwego zarządcy drogi.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności