Urząd Miasta Czarnków
Powróć do: Sport i Kultura

Kultura

Całokształtem życia kulturalnego w Czarnkowie kieruje Miejskie Centrum Kultury.

To samorządowa instytucja upowszechniania kultury, którą powołała do życia Rada Miejska w Czarnkowie uchwałą z dnia 7 kwietnia 1998 roku.

Zgodnie ze statutem MCK, znowelizowanym po raz ostatni uchwałą Rady Miasta Czarnków z dnia 29 września 2016 roku, celem działalności MCK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej.

Miejskie Centrum Kultury organizuje większość imprez i wydarzeń w Czarnkowie, przygotowuje obchody świąt lokalnych i państwowych.

Jednostki wchodzące w skład Miejskiego Centrum Kultury realizują wiele różnorodnych warsztatów dla różnych grup wiekowych. Prowadzą zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne czy taneczne. Organizują różne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Miejskie Centrum Kultury wspiera amatorski i profesjonalny ruch artystyczny. Organizuje koncerty, spektakle, wystawy i prelekcje. Jednostka współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne.

 Struktura MCK: 

 

 Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie

ul. Kościuszki 60,

64-700 Czarnków

tel. 67 255 26 51,

e-mail:
mck@czarnkow.pl

www.mck.czarnkow.pl

www.facebook.com/MCKwCzarnkowie