Urząd Miasta Czarnków
Powróć do: strona główna

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie jest głównym wykonawcą zadań pomocy społecznej w Gminie Miasta Czarnków, działa na podstawie statutu nadanego Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Celem pomocy społecznej jest przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

MOPS Czarnków jest pierwszym Ośrodkiem w Wielkopolsce, który otrzymał Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.

Od 1996 r. przy Ośrodku działa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, od 2009 r. Centrum Wolontariatu i od 2013 r. Centrum Aktywności Lokalnej.

Szczegóły na: